Ako Otehotnieť? Otehotnenie.sk - portál a eshop.

Otehotnenie.sk je portál a eshop venovaný neinvazívnej liečbe neplodnosti a problémom s otehotnením.

11
September
2012

Ako otehotnieť po antikoncepcii? |Otehotnenie po antikoncepcii | Otehotnenie.sk

Pridal: Otehotnenie.sk Pridané: 11:00, 11.09.2012 Počet zobrazení: 12439

Ako otehotnieť po antikoncepcii? |Otehotnenie po antikoncepcii | Otehotnenie.sk Mnoho žien vďaka antikoncepciu zabudlo na bolestivú menštruáciu, nepravidelný cyklus a migrény. Čo ale nastane po vysadení antikoncepcie? Nespôsobili náhodou pilulky neplodnosť?

Späť na príspevok Nový komentár

Komentáre

nasledky dlhorocneho brania antikoncepcie

na mna malo dlhorocne uzivanie antikoncepcie veru poriadne negativny dopad - hyperprolaktinemia, odporucam vsetkym mladym zenam - neberte ju, ak nemusite!

Odpoveď 2013-07-24 17:12:08

Neberte antikoncepciu...

FAKTY O VPLYVE HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE NA NASLEDUJÚCE TEHOTENSTVO A VÝVOJ DIEŤAŤA Chráň a bráň (si) život Jozef Laurinec Každý z nás túži mať zdravé a inteligentné dieťa, a preto je dôležité chrániť si vlastné hormonálne prostredie, ktorého geniálne fungovanie je jedným z najväčších zázrakov existencie ľudského života. Zdravie mať = zdravie dať Najnovšie výskumy a nové lekárske odbory poukazujú na to, aký dôležitý pre vývoj dieťaťa je zdravý spôsob života matky, aký významný je vnútromaternicový vývoj dieťaťa. Vývojové lekárstvo napríklad ukazuje, že základné predpoklady pre vznik artériosklerózy sa nevytvárajú medzi 30. a 40. rokom života, ale omnoho skôr, už počas vnútromaternicového vývoja a potom v prvých rokoch po narodení. Každá matka, ktorá sa túži pozrieť do šťastných očí svojho dieťaťa, musí pre to urobiť maximum. Užívanie ► chemických látok, napr. hormonálnej antikoncepcie (HA), ► alkoholu (malformácie pod názvom fetálny alkoholový syndróm), ► nikotínu, ► drog ešte pred nasledujúcim tehotenstvom, môže životnú púť a šťastie nového jedinca značne skomplikovať. Čím dlhšia je história užívania HA, tým bohatšie sú skúsenosti s jej vedľajšími účinkami. Početné štúdie poukazujú na negatívny vplyv HA najmä na: ► srdcovo-cievny systém, ► vznik a rozvoj onkologických ochorení, ► metabolizmus tukov, cukrov, minerálnych látok, vitamínov, ► zrážavosť krvi, ► funkcií pečene a pod. Zmeny v parametroch Už v roku 1969 bolo známych vyše 60 rôznych klinicko-chemických parametrov, ktoré môžu byť zmenené pri užívaní HA. Roku 1985 bolo publikovaných 89 klinicko-chemických parametrov ovplyvnených užívaním HA. Pomerne málo sa však publikuje a upozorňuje na to, ako môže tento negatívny vplyv HA na biochemické procesy v tele ovplyvniť nasledujúce tehotenstvo ženy a vývoj dieťaťa. Z hľadiska významu pre zdravý priebeh nasledujúceho tehotenstva a vývoja dieťaťa možno upozorniť na niektoré zmeny koncentrácie výživovo dôležitých látok: Zníženie hladín vitamínov B 9 (kyselina listová), B12 (Cyanocobalamín), B6 (Pyridoxín), B1 (Thiamín), B2 (Riboflavín), C (Acidum ascorbicum), E (Tocopherol). Už roku 1980 Kasan a Andrews v práci Orálna antikoncepcia a kongenitálne abnormality poukázali na poruchy nervovej sústavy u detí, ktorých matky užívali v posledných troch mesiacoch pred počatím HA. Postupne boli publikované ďalšie práce upozorňujúce na stúpajúci počet defektných pôrodov po užívaní pohlavných hormónov. Rozsiahly výskum v USA-United States Collaborative Perinatal Project poukazuje práve na takúto súvislosť. Negatívny vplyv HA na nasledujúce tehotenstvo a vývoj dieťaťa môže prebiehať viacerými mechanizmami, z ktorých možno na základe výskumov uviesť: 1. zníženie hladín vitamínov B9, B12, B6, 2. zvýšenie hladín vitamínu A v krvi, 3. zníženie hladín magnézia a zinku v krvi, 4. vplyv na stereogenézu a na proces dozrievania vajíčka. Ad 1: Vážne poruchy nervovej sústavy, chybné utváranie sa plodu či vyvolanie potratov v dôsledku nedostatku vitamínov kyseliny listovej, vitamínu B12 a vitamínu B6. Vplyv nedostatku vitamínov B9, B12 a B6 na vývoj dieťaťa môže prebiehať v troch úrovniach: ► Nedostatočná činnosť enzýmu metionín-syntetázy a zvýšené hodnoty homocysteínu V posledných rokoch sa v odbornej medzinárodnej tlači manifestuje domnienka, že zvýšené hladiny homocysteínu sú spoluzodpovedné za chybné utváranie plodu, ako sú poškodenia nervovej sústavy, anencefalus alebo potraty. V holandskej štúdii od Kirkeho a jeho spolupracovníkov o ženách, ktoré porodili dieťa s chybným utváraním nervovej sústavy (ako napr. rázštep chrbtice) bolo zistené, že u jednej tretiny z nich boli patologicky zvýšené hodnoty homocysteínu. Zvýšené hodnoty homocysteínu môžu byť spôsobené jeho nedostatočnou premenou na metionín pomocou enzýmu metionín-syntetázy. A práve porucha činnosti tohto enzýmu je spôsobená nedostatkom vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. ► Nedostatočná činnosť enzýmu metionín–syntetázy a nedostatok S-adenozylmetionínu Nedostatok metionínu spôsobuje nedostatok S-adenozylmetionínu, ktorý je hlavným zdrojom metylových skupín potrebných na tvorbu obalov nervových vláken. Metionín-syntetáza má v bunke ešte ďalšiu úlohu: mení cirkulujúci N5-metyltetrahydrofolát na tetrahydrofolát, ktorý ako substrát glutamát–syntetázy hrá úlohu pri biosyntéze aminokyselín. Na záver možno povedať, že schopnosť bunky tvoriť dôležité komponenty ako proteíny, lipidy a myelín (obal nervových vlákien) závisí od metylácie, ktorá je možná len v prítomnosti kyseliny listovej a vitamínu B12. ► Nedostatočná činnosť enzýmu metionín-syntetázy a odmietnutie opravného mechanizmu enzýmu tymidilát-syntetázy Ďalšou dôležitou úlohou metionín-syntetázy je regenerácia tetrahydrolistovej kyseliny. Jej nedostatok vedie k nedostatku kyseliny metyléntetrahydrolistovej a tým k odmietnutiu reakcie tymidylát-syntetázy a k prerušeniu syntézy DNA a tiež delenia buniek. Enzým tymidilát-syntetáza predstavuje opravný systém pre správnu replikáciu bázových párov. Ak sa na základe nedostatku vitamínov B12, kyseliny listovej a vitamínu B6 - pyridoxínu zvýši hladina homocysteínu a zníži premena homocysteínu na metionín, nenastúpi opravný mechanizmus tymidyl-syntetázy. Následne sa potláča odovzdávanie informácií a transkripcia DNA neprebehne. Výsledná porucha syntézy proteínov a delenia bunky môže vyvolať počas tehotenstva vážne poruchy v tvorbe telesných orgánov. Ad 2: Sledovaním žien užívajúcich HA sa zistilo, že po jej vysadení je hladina vitamínu A v krvi veľmi vysoká. Početné pokusy na zvieratách, ktoré sa robili v oblasti embryológie a teratológie ukazujú, že nadbytok, ako aj nedostatok vitamínu A môže poškodiť tkanivo embrya. Potreba vitamínu A v tehotenstve je presne ohraničená. Aj u človeka boli publikované známe znetvorenia, ktoré poukazujú na nadmerné užívanie vitamínu A v tehotenstve. Znetvorenia močových ciest, tváre, hlavy a CNS (centrálnej nervovej sústavy) nastupujú ako dôsledok príjmu 25 000 m.j. na deň v ranom tehotenstve. Ad 3: HA svojím negatívnym vplyvom na metabolické pochody v zažívacom trakte a pečeni znižuje hladiny magnézia (horčíka) v krvi. Nedostatok magnézia môže viesť ku zvýšenému tlaku krvi s nedostatočným prekrvením maternice a placenty, čo môže mať za následok zaostalosť plodu a s tým súvisiace ťažkosti s učením a správaním vyvíjajúceho sa dieťaťa. HA znižuje príjem zinku, čo môže viacerými postupmi pôsobiť na tehotenstvo. Význam zinku spočíva v prvom rade na jeho funkcii ako kofaktora pri tvorbe a dozrievaní bunky. Je potrebný pre syntézu nukleových kyselín a podporuje normálny rast a vývoj plodu v tehotenstve. Ďalej má funkciu posilňovať imunitu, ktorá chráni tehotné ženy pred zápalmi močových ciest a inými ochoreniami. Z viacerých výskumov je známe, že predovšetkým zápaly v oblasti genitálií, ale aj iné ochorenia vedú k zhoršeniu dozrievania mozgu. K ďalším komplikáciám môže viesť aj chemický podobné, ale toxické kadmium, ktoré sa namiesto zinku nezvratne integruje do biologických procesov a môže vyvolať vysoký krvný tlak, prítomnosť bielkovín v moči, opuchy a kŕče. Ad 4: Útlm stereogenézy – tvorby vlastných pohlavných hormónov, zmenšovanie vaječníkov, negatívny vplyv na dozrievanie vajíčka, nefyziologické pôsobenie na sliznicu maternice, útlm hypotalamo-hypofyzárno-ovariálnej osi. Na základe uvedených skutočností radia mnohí autori nechať uplynúť čas medzi vysadením HA a počatím dieťaťa. Skúmanie spontánnych potratov po užití HA so zreteľom na zmeny placenty a sliznice maternice viedlo Kaisera a Pfleidera k posúdeniu, že dokonca po 6 - 12 mesiacoch po vysadení týchto preparátov sú dokázateľné časté poruchy funkcie týchto orgánov. Zmeny funkcie endometria (sliznice maternice) pri spontánnych potratoch dosahovali maximum za šesť mesiacov po vysadení HA a poruchy placenty u tehotných žien sa dajú pozorovať ešte 12 mesiacov po vysadení HA. Podobne Carr upozorňuje na to, že deti, ktoré boli splodené v priebehu 6 mesiacov po vysadení HA, bývajú výraznejšie a častejšie postihnuté anomáliami, resp. chybným utváraním, ako deti v kontrolnej skupine. Ukryté vývojové deficity Samozrejme, že negatívne ovplyvnenie vnútorného prostredia matky má vplyv nielen na vnútromaternicový vývoj plodu, ale môže negatívne pôsobiť aj na motorický vývoj a poznávacie schopnosti už narodeného dieťaťa. V publikáciách, ktoré sledujú ďalší vývoj dieťaťa v predškolskom až školskom veku, sa vynárajú ukryté vývojové deficity napr. nedostatočná rámcová a jemná motorická pohybová koordinácia, poruchy rovnováhy, problémy s určovaním strán, hyperaktivita, problémy s učením, čítaním, pravopisom a pretrvávanie reflexov z raného detstva. VACTERL syndróm Na záver treba upozorniť, že všetky hormonálne antikoncepčné prípravky sú teratogénne - spôsobujú vrodené vývojové chyby. U žien, ktoré otehotneli počas užívania HA, bol popísaný tzv. VACTERL syndróm. Pri tomto syndróme sú malformáciami (znetvorením) postihnuté: ► chrbtica, ► konečník, ► srdce, ► priedušky, ► pažerák, ► obličky, ► končatiny. Najhroznejším prípadom je „prípad DES”, keď u dievčat matiek, ktoré počas tehotenstva užívali diethylstilbestrol, vznikal za 15-20 rokov !!! adenokarcinóm - zhubný nádor pošvy alebo krčka maternice.

Odpoveď 2013-07-24 17:12:35

Nový komentár

* (Povinné)